Προγράμματα

Νέο πρόγραμμα ανέργων 29-64

Τελευταία ενημέρωση 1/12/2016

Περισσότερα...


Νέο πρόγραμμα ανέργων 29-64 ετών

Τελευταία ενημέρωση 24/10/2016

Αναμένεται σύντομα το πρόγραμμα «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ 29-64 ΣΕ ΚΛΑΔΟΥΣ ΑΙΧΜΗΣ» του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ “ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ”

Περισσότερα...