ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΝ COVID-19

Σκοπός της δράσης είναι πρωτίστως η ενίσχυση των επιστημόνων που εντάσσονται στους έξι (6) βασικούς επιστημονικούς κλάδους της χώρας με προσόντα και δεξιότητες που αποτελούν εργαλεία για την αναβάθμιση της ποιότητας και της παραγωγικότητας της εργασίας των συμμετεχόντων. Συγκεκριμένα, σκοπός είναι να επιτευχθεί βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων, η προσαρμογή των επιστημονικών κλάδων στις νέες τεχνολογικές εξελίξεις και η απόκτηση τεχνογνωσίας σε ειδικότερα θέματα που άπτονται των επιμέρους επαγγελματικών γνώσεων ανά κλάδο, προκειμένου να αντεπεξέλθουν αποτελεσματικότερα στις σύγχρονες ανάγκες του ραγδαία εξελισσόμενου ψηφιακού περιβάλλοντος. Οι συγκεκριμένες επαγγελματικές ομάδες θα τύχουν άμεσης υποστήριξης λόγω της μείωσης της επαγγελματικής τους ύλης που προκλήθηκε από την πανδημία του COVID-19.


Εκπαιδευτικό επίδομα:

600 € (σε 2 δόσεις) το οποίο είναι αφορολόγητο ακατάσχετο και μη συμψηφιστέο χωρίς άλλο κόστος.

 

Διάρκεια Προγράμματος:

Εκατό (100) ώρες με μέθοδο της ασύγχρονης* τηλεκατάρτισης

(*παρακολούθηση προγράμματος με μελέτη εκπαιδευτικού υλικού εντός εκπαιδευτικής πλατφόρμας σε χρόνο που επιθυμεί ο ωφελούμενος, οποιαδήποτε ώρα και ημέρα).

Δείτε εδώ τα προτεινόμενα προγράμματα (πατήστε εδώ)

 

Έναρξη Προγράμματος:

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Από τη στιγμή που θα συμπληρώνετε την φόρμα ενδιαφέροντος, θα λαμβάνετε εντός λίγων ημερών στο e-mail σας τους κωδικούς πρόσβασης στη πλατφόρμα καθώς επίσης και το σχετικό url αυτής.

 

Πιστοποίηση γνωσεων και δεξιοτήτων

Ο ωφελούμενος με τη λήξη του προγράμματος κατάρτισης ενημερώνει τον πάροχο για την πρόθεση συμμετοχής του στις εξετάσεις πιστοποίησης δεξιοτήτων της ειδικότητας που αντιστοιχεί στο αντικείμενο κατάρτισης που παρακολούθησε.

 

Σε ποιους απευθύνεται:


Εκδήλωση Ενδιαφέροντος - Υποβολή Αιτήσεων:
Για εκδήλωση ενδιαφέροντος, παρακαλώ συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας ή καλέστε μας στο 2810-257270. Ο κάθε ενδιαφερόμενος πρέπει να επιλέξει των παρακάτων διαδικασιών (α) ή (β). 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ A από 09/04/2020 έως 22/04/2020 και Ώρα 23:59

1. Να συμπληρώσετε και να υποβάλετε οι ίδιοι σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω διαδικτύου, κάνοντας χρήση των κωδικών taxisnet που διαθέτετε, στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ (https://elearning.yeka.gr ), τη φόρμα «Ηλεκτρονική Αίτηση Συμμετοχής». Εφιστάται η προσοχή στη συμπλήρωση όλων των απαιτούμενων πεδίων της Αίτησης συμμετοχής. Σημειώνεται ότι η «Ηλεκτρονική Αίτηση συμμετοχής επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης.

2. Να διαφυλάξετε το αποδεικτικό υποβολής της αίτησής σας, το οποίο αναγράφει τον «Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής» (ΚΑΥΑΣ), καθώς και την ακριβή ημερομηνία και ώρα υποβολής της. Ο κωδικός ΚΑΥΑΣ είναι αυστηρά προσωπικός και μοναδικός για κάθε αίτηση συμμετοχής, χορηγείται αυτόματα από το πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ με την υποβολή της, αποτελεί το αποδεικτικό της υποβολής της.

Στην συνέχεια θα πρέπει να μας αποστείλετε email στο info@anelixiskek.gr όπου:

 

1) Στο θέμα του email θα γράψετε το όνομα σας και την ένδειξη "Διαδικασία Α" (π.χ. Παπαδόπουλος Γιάννης - Διαδικασία Α)

2) θα επισυνάψετε σε Pdf την εκτύπωση του συστήματος - αίτηση σας,

3) στο κείμενο του email Θα γράψετε το κείμενο που υπάρχει στην συνοδευτική επιστολή ( πατήστε εδώ για να δείτε το κείμενο της συνοδευτικής επιστολής ),

Μετά την αποστολή δικαιολογητικών επικοινωνήστε μαζί μας για επιβεβαίωση λήψης του μηνύματος.

προκειμένου να ενεργοποιηθεί η επιταγή κατάρτισης σας και να πιστωθεί ο τραπεζικός λογαριασμός σας με την προκαταβολή των 400 ευρώ

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος και την βεβαίωση παρακολούθησης από το ΚΕΚ ΑΝΕΛΙΞΙΣ ΑΕ , θα σας καταβληθούν τα υπόλοιπα 200 ευρώ. 

 

Δείτε υπόδειγμα του Email που θα στείλετε:


aitisi-new2.jpg

 

 

 

 

 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Β από 09/04/2020 έως 25/04/2020 και Ώρα 15:00 (Δεχόμαστε αιτήσεις το αργότερο 1 μέρα πριν δλδ μέχρι 24/4)

Αναλαμβάνουμε εμείς την υποβολή με δική σας εξουσιοδότηση. Εσείς θα χρειαστεί να μας στείλετε τα παρακάτω τέσσερα δικαιολογητικά και να συμπληρώσετε την παρακάτω φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά
Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία θα πρέπει να αποσταλούν στο email:info@anelixiskek.gr, σε μορφή pdf τα εξής 4 δικαιολογητικά: 

1. Τυποποιημένη εξουσιοδότηση (Παράρτημα ΙΙ) (κατεβάστε την Εξουσιοδότηση)
2. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας (2 όψεις) ή διαβατηρίου
3. Στοιχεία IBAN του ωφελούμενου (εκτύπωση από το λογαριασμό Τραπέζης του ωφελούμενου) 
4. Εκτύπωση του ενεργού κύριου ΚΑΔ του ωφελούμενου μέσα από το taxisnet (από την εξής διαδρομή: προσωποποιημένη πληροφόρηση/στοιχεία Μητρώου επιχείρησης)
Μετά την αποστολή δικαιολογητικών επικοινωνήστε μαζί μας για επιβεβαίωση λήψης του μηνύματος.
 

ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ


 Ναί
 Όχι
 Συμφωνώ
 Συμφωνώ
 

logo-espa.jpg