ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Δεδομένου ότι η καταληκτική ημερομηνία ενεργοποίησης επιταγών κατάρτισης για το έργο «Κατάρτιση ανέργων σε θέματα Μεταρρύθμισης για το Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας» συμπίπτει με αργία, για την ενεργοποίηση επιταγών κατάρτισης αξιοποιείται αυστηρά η επόμενη εργάσιμη και μόνο  (27/10/2014)