Διαδραστικός Πίνακας

Πιστοποιημένος Δημιουργός Ηλεκτρονικού Εκπαιδευτικού υλικού και Χειριστής Διαδραστικού Πίνακα

 

Μετά το τέλος της εκπαίδευσης διάρκειας 24 ωρών, οι ενδιαφερόμενοι θα είναι σε θέση να δημιουργήσουν ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό υλικό και να το παρουσιάσουν σε διαδραστικό πίνακα. Επίσης, θα είναι σε θέση να εγκαταστήσουν, να τοποθετήσουν και να χειριστούν άριστα έναν διαδραστικό πίνακα.  

 

Κόστος εκπαίδευσης και εξετάσεων: 200,00 € 


Δηλώσεις συμμετοχής για εκπαίδευση και πιστοποίηση στο τηλέφωνο, 2810 257270Διαβάστε εδώ την ύλη στην οποία θα εκπαιδευτεί κάθε ενδιαφερόμενος