Επιδοτούμενα σεμινάρια ενεργειακής αναβάθμισης κτηρίων

Επιδοτούμενα σεμινάρια ενεργειακής αναβάθμισης κτηρίων

 

 

Κύκλο επιδοτούμενων σεμιναρίων 1.124 ανέργων οικοδόμων και  συναφών επαγγελμάτων, με αντικείμενο την εκμάθηση σύγχρονων μεθόδων  και τεχνικών ενεργειακής αναβάθμισης κτηρίων, θα υλοποιήσουν σε   λίγους  μήνες ανά την Ελλάδα πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης    (ΚΕΚ). Ήδη το υπουργείο Εργασίας εξέδωσε σχετική πρόσκληση με την οποία  καλεί   τα ΚΕΚ να εκδηλώσουν ενδιαφέρον.Τα προγράμματα θα είναι διάρκειας 320 ωρών και θα υλοποιηθούν με το  νέο   σύστημα χορήγησης επιταγών κατάρτισης (vouchers), που θα δίνουν  την   δυνατότητα στους ανέργους να επιλέγουν οι ίδιοι το πάροχο  κατάρτισης (στην   προκειμένη περίπτωση ΚΕΚ).

 

Τα αντικείμενα κατάρτισης είναι τα εξής:

1. Εγκατάσταση - συντήρηση ηλιοθερμικών συστημάτων

2. Μονώσεις

3. Αλουμινοσιδεροκατασκευές

 

Η διδασκαλία θα περιλαμβάνει θεωρία και πρακτική άσκηση.

 

 

Τα σεμινάρια θα απευθύνονται σε αποφοίτους μεταλυκειακού ΙΕΚ,  αποφοίτους   δεύτερου κύκλου δευτεροβάθμιας τεχνικοεπαγγελματικής  εκπαίδευσης, καθώς και   σε αποφοίτους ΤΕΕ Α' κύκλου, ΤΕΣ και  μεταγυμνασιακού ΙΕΚ με διετή συναφή   επαγγελματική εμπειρία.

 

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 4.844.890 ευρώ και   χρηματοδοτείται εξ' ολοκλήρου από δημόσιους πόρους.