Επιταγές Κατάρτισης -Training Voucher

Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους ηλικίας έως 29 ετών

 

 Με την Πιστοποίηση ACTA     ACTA-logo.jpg

 

 

 

Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΥΕ/ ΕΚΤ) της Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης Κοινοτικών και ΄Αλλων Πόρων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας αναλαμβάνει την υλοποίηση της δράσης με τίτλο «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους ηλικίας έως 29 ετών».

 

Η δράση χρηματοδοτείται από το ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).

 

Σκοπός της δράσης είναι η επίτευξη μιας δομημένης πορείας εισόδου των άνεργων νέων στην αγορά εργασίας, η οποία δυνητικά καταλήγει στην τοποθέτησή τους σε θέσεις απασχόλησης σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας.

 

•   πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 80 ωρών σε οριζόντιες και εξειδικευμένες δεξιότητες

•   πρακτική άσκηση των ωφελουμένων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας διάρκειας 500 ωρών, η οποία δεν θα υπερβαίνει τους 5 μήνες

•   υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης και καθοδήγησης

•   Επιχορήγηση της επιχείρησης που προβαίνει στην πρόσληψη του ωφελουμένου αμέσως μετά τη λήξη της πρακτικής άσκησης, η οποία θα αποτελέσει αντικείμενο άλλης πρόσκλησης.

 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 


 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ 

ΑΕΙ - ΤΕΙ

Α/Α ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ -ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ,ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Περιγραφή Προγράμματος 

Αναλυτικό Ωρολόγιο Πρόγραμμα

ΑΕΙ-ΤΕΙ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ  ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ -ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΣΤΕΛΕΧΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Περιγραφή Προγράμματος

Αναλυτικό Ωρολόγιο Πρόγραμμα

ΑΕΙ - ΤΕΙ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
3 ΥΓΕΙΑ-ΠΡΟΝΟΙΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΑΠΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΪΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Περιγραφή Προγράμματος

Αναλυτικό Ωρολόγιο Πρόγραμμα

ΑΕΙ - ΤΕΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ -ΜΑΙΕΣ- ΤΕΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ-ΒΙΟΛΟΓΟΙ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ -ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ-ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ
4 ΥΓΕΙΑ-ΠΡΟΝΟΙΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

Περιγραφή Προγράμματος

Αναλυτικό Ωρολόγιο Πρόγραμμα

ΑΕΙ-ΤΕΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ- ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

 

 


 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ 

ΙΕΚ-ΔΕ-ΥΕ

Α/Α ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ -ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Περιγραφή Προγράμματος

Αναλυτικό Ωρολόγιο Πρόγραμμα

ΙΕΚ-ΔΕ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΙΕΚ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ  ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ- ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ -ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΣΤΕΛΕΧΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Περιγραφή Προγράμματος

Αναλυτικό Ωρολόγιο Πρόγραμμα

ΙΕΚ -ΔΕ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΙΕΚ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ- ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ- ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ -ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

Περιγραφή Προγράμματος

Αναλυτικό Ωρολόγιο Πρόγραμμα

ΙΕΚ-ΔΕ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
4 ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ-ΕΜΠΟΡΙΟ

ΠΩΛΗΤΗΣ

Περιγραφή Προγράμματος

Αναλυτικό Ωρολόγιο Πρόγραμμα

ΙΕΚ-ΔΕ-ΥΕ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ- ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ- ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
5 ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ-ΕΜΠΟΡΙΟ

ΣΤΛΕΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

Περιγραφή Προγράμματος

Αναλυτικό Ωρολόγιο Πρόγραμμα

ΙΕΚ-ΔΕ-ΥΕ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ SUPER MARKET- ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ
6 ΥΓΕΙΑ-ΠΡΟΝΟΙΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΑΠΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΪΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Περιγραφή Προγράμματος

Αναλυτικό Ωρολόγιο Πρόγραμμα

ΙΕΚ-ΔΕ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΛΥΚΕΙΟΥ- ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΕΚ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
7 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ -ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

Περιγραφή Προγράμματος

Αναλυτικό Ωρολόγιο Πρόγραμμα

ΙΕΚ-ΔΕ-ΥΕ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ - ΚΑΦΕΤΕΡΙΕΣ- ΆΛΛΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ