Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα voucher (επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας) 2014

Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα voucher (επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας) ανέργων έως 29 ετών για 75.000 θέσεις εργασίας μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2014.

 

Σύμφωνα με πληροφορίες που έχει συλλέξει το ΚΕΚ ΑΝΕΛΙΞΙΣ από το υπουργείο Εργασίας, νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα voucher (επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας) ανέργων έως 29 ετών αναμένετε να προκηρυχθεί το πρώτο τρίμηνο του 2014. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να προσληφθούν και να εκτελέσουν την πρακτική τους άσκηση  στον ιδιωτικό τομέα και με αύξηση στην αμοιβή τους, από 2.700 ευρώ που ίσχυε στο πρόγραμμα που ήδη έχει τρέξει μέσα στο 2013, στα 3.700 ευρώ. Επίσης και πάντα σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες από το υπουργείο αναμένεται να ωφεληθούν 75.000 άνεργοι νέοι ηλικίας από 18 μέχρι 29 ετών, ΑΕΙ/ΤΕΙ & δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όπως το προηγούμενο πρόγραμμα, εκ των οποίων:

 

οι 15.000 θα διατεθούν για τον τουριστικό κλάδο

και 10.000 θα διατεθούν για τον πρωτογενή και αγροτικό τομέα

 

Πρόκειται για ένα μεγάλο πρόγραμμα , που στοχεύει στην ενίσχυση της απασχόλησης των νέων, μέχρι 29 ετών. Η δράση χρηματοδοτείται από το ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).

Το πρόγραμμα είναι αντίστοιχο με εκείνο που είχε προκηρυχτεί ξανά στις  02/04/2013 για 35.000 ανέργουςΔηλαδή, στους νέους ηλικίας έως 29 ετών, θα παρέχεται κατάρτιση, πρακτική άσκηση και εργασία σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα

Επειδή θα παίξει σημαντικό ρόλο η σειρά εγγραφής & εισαγωγής των στοιχείων ανέργων στο ηλεκτρονικό σύστημα του υπουργείου, μπορείτε να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας στην φόρμα καταρτιζομένων του ΚΕΚ ΑΝΕΛΙΞΙΣ, που θα βρείτε κάνοντας κλικ εδώ.