ΝΕΟ VOUCHER ΥΓΕΙΑΣ 2014

VOUCHER ΥΓΕΙΑΣ 2014 


Το Υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε την προκήρυξη της δράσης "ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ" που στόχος της είναι η υλοποίηση προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης ανέργων πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ΠΕ-ΤΕ νοσηλευτών,ΠΕ Οικονομικού(οικονομολόγοι), ΠΕ-ΤΕ Διοικητικού-Οικονομικού,ΠΕ ΤΕ Πληροφορικής,ΤΕ Επισκεπτών Υγείας,Ραδιολόγων-Ακτινολόγων,Διοίκησης μονάδων Υγείας και Μαιευτικής σε θέματα μεταρρυθμίσεων για την υγεία και το Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας.

Συνολικά θα ωφεληθούν 1200 άνεργοι , απόφοιτοι ΑΕΙ και ΤΕΙ. Οι ωφελούμενοι θα λάβουν συνολικό εκπαιδευτικό επίδομα ύψους 7800 € (θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση).

 

Οι θέσεις που προκηρύχθηκαν για την Περιφέρεια Κρήτης φαίνονται αναλυτικά παρακάτω:

Νομός Ηρακλείου

ΠΕ-ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ 9 

ΠΕ-ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 5 

ΠΕ-ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 3 

ΠΕ-ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 3 

ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 0 

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 0 

Νομός Λασιθίου

ΠΕ-ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ 3

ΠΕ-ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 5 

ΠΕ-ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 5 

ΠΕ-ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 5

ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 1

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 1

Νομός Ρεθύμνου

ΠΕ-ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ 5

ΠΕ-ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 5 

ΠΕ-ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 5 

ΠΕ-ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 4

ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 0

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 1

Νομός Χανίων

ΠΕ-ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ 9

ΠΕ-ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 4

ΠΕ-ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 5 

ΠΕ-ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2

ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 0

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 0

 

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων θα διαρκέσει από ώρα 12:00 και ημέρα Τρίτη

22 Ιουλίου έως και Δευτέρα 28 Ιουλίου και ώρα 24.00. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο http://www.voucher.gov.gr.

 

Περιλαμβάνει:

         •Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 240 ωρών, (περίπου 2 μήνες).

         •Πρακτική άσκηση σε δημόσια νοσοκομεία διάρκειας 960 ωρών, η οποία δεν θα υπερβαίνει τους  7 μήνες.

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 14.400.000 ευρώ, και χρηματοδοτείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (ΕΠ.ΑΝ.Α.Δ.) με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).

 


Τι είναι το Voucher Κατάρτισης:

 

Είναι μια νέα καινοτόμα δράση του Υπουργείου Υγείας που δίνει τη δυνατότητα σε νέους ανέργους επαγγελματίες του κλάδου της υγείας να λάβουν υπηρεσίες εναλλασσόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, με ιδιαίτερη βαρύτητα στην υλοποίηση της πρακτικής άσκησης σε μονάδες του ΠΕΔΥ.


Ποιος είναι ο στόχος της δράσης:

 

Σκοπός της δράσης είναι η διεύρυνση ευκαιριών για την είσοδο ανέργων νέων, στην αγορά εργασίας, μέσω θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής άσκησης σε Μονάδες Υγείας που παρέχουν πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας ή υπηρεσίες αυτών.

 

Η δράση διασφαλίζει τις αναγκαίες προϋποθέσεις ένταξης ανέργων πτυχιούχων ΑΕΙ – ΤΕΙ στην αγορά εργασίας μέσω της απόκτησης και βελτίωσης των γνώσεών τους με παράλληλη θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση σε πραγματικές συνθήκες εργασιακού περιβάλλοντος και προσαρμογή των γνώσεων αυτών στις πραγματικές ανάγκες της παροχής βελτιωμένων υπηρεσιών υγείας.

 

Πότε ξεκινάει το Πρόγραμμα και πόσο θα διαρκέσει:

 

Η προθεσμία για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής ξεκινάει από την Τρίτη 22/07/2014, ώρα 12:00 και λήγει τη Δευτέρα 28/07/2014, ώρα 24.00. Το φυσικό αντικείμενο των προγραμμάτων κατάρτισης (θεωρία και πρακτική) θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 30/09/2015.

 

Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής:

 

Δικαίωμα συμμετοχής στη Δράση και επομένως δικαίωμα υποβολής «Αίτησης Συμμετοχής» για εγγραφή στο Μητρώο Ωφελουμένων που θα συγκροτήσει η Ε.Υ.Ε.τ.Υ.Κ.Α, έχουν άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ/ΤΕΙ, Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή ομογενείς ή υπήκοοι τρίτων χωρών με δικαίωμα νόμιμης διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, ανεξάρτητα από το αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι. Διευκρινίζεται ότι οι Πτυχιούχοι ΑΕΙ/ΤΕΙ, ασφαλισμένοι ή μη σε οικεία ασφαλιστικά ταμεία, που δεν ασκούν ελευθέριο ή άλλο επάγγελμα, πρέπει επίσης να είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.

 

Κάθε ενδιαφερόμενος, έχει δικαίωμα να υποβάλλει αίτηση συμμετοχής σε μια μόνο Διοικητική Περιφέρεια και Νομό, ανεξαρτήτως του τόπου διαμονής του.

Πώς μπορούν να αποκτήσουν το voucher κατάρτισης:

 

Οι ωφελούμενοι έχουν τη δυνατότητα απόκτησης του voucher κατάρτισης, έπειτα από εγγραφή στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Προγράμματος στο  http://www.voucher.gov.gr. Οι δικαιούχοι θα επιλεγούν βάσει κριτηρίων, με τη μορφή μοριοδότησης.

 


Τα κριτήρια μοριοδότησης.

 


1. Βαθμός Πτυχίου (από 8,5 και άνω: Άριστα, από 6,5 έως 8,49: Λίαν Καλώς, χαμηλότερος ή ίσος με 6,49: Καλώς).

 

2. Το ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ατομικό οικονομικού έτους 2013, (έως 8.000, από 8.000-12.000 από 12.000-15.000 και από 15.000 ευρώ και άνω).

 

3. Έτος κτήσης πτυχίου (από το 2011 και μετά και πριν από το έτος 2011).
4. Ο χρόνος ανεργίας, (μέχρι 12 μήνες και από 12 μήνες και πάνω).

 

Η μέγιστη μοριοδότηση για κάθε ωφελούμενο είναι τα 100 μόρια.

 


Σε τι υπηρεσίες αποκτούν πρόσβαση:

 

Η πράξη σχεδιάζεται να υλοποιηθεί με τη μορφή προγραμμάτων εναλλασσόμενης επαγγελματικής κατάρτισης (1.200 ώρες) με ιδιαίτερη βαρύτητα στην υλοποίηση της πρακτικής άσκησης (on the job training), η οποία θα πραγματοποιηθεί σε μονάδες του ΠΕΔΥ. 

 

Συγκεκριμένα: 
- Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 240 ωρών, (περίπου 2 μήνες).
- Πρακτική άσκηση σε μονάδες του ΠΕΔΥ διάρκειας 960 ωρών, η οποία δεν θα υπερβαίνει τους 7 μήνες.

 

Τόσο η θεωρητική κατάρτιση, όσο και η πρακτική άσκηση είναι επιδοτούμενη. Τα προγράμματα κατάρτισης θα υλοποιηθούν από παρόχους κατάρτισης.


 

Ποιο είναι το αντικείμενο της κατάρτισης:

 

Αντικείμενο της κατάρτισης είναι η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων σε οριζόντια και εξειδικευμένα θεματικά αντικείμενα, με στόχο την βελτιστοποίηση των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας, σε συνδυασμό με την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας σε θέση πρακτικής άσκησης που θα τοποθετηθεί ο ωφελούμενος. 

 

Οι ωφελούμενοι θα καταρτιστούν σε μαθησιακά αντικείμενα όπως:

 

Πού θα γίνει η πρακτική άσκηση:

Η υλοποίηση του πρακτικού μέρους του Προγράμματος κατάρτισης (πρακτική άσκηση), θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά σε συνεργαζόμενους φορείς (Μονάδων Υγείας του ΠΕΔΥ και υπηρεσίες αυτών), βάσει συμφωνητικού υλοποίησης, που θα υπογράψει ο Πάροχος Κατάρτισης με την οικεία Υγειονομική Περιφέρεια (Υ.ΠΕ.), όπου ανήκουν οι Μονάδες Υγείας(ΝΜΥ και ΤΜΥ). Αφορά στην τοποθέτηση του ωφελούμενου μετά την ολοκλήρωση του θεωρητικού μέρους της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, σε θέση πρακτικής άσκησης.

 

Τι επιδότηση θα λάβουν οι ωφελούμενοι:

Οι ωφελούμενοι θα λάβουν μία «Επιταγή Εισόδου στην αγορά εργασίας» οικονομικής αξίας 12.000 ευρώ, η οποίο αντιστοιχεί στη λήψη υπηρεσιών κατάρτισης (θεωρία και πρακτική) αλλά και συμβουλευτικής καθοδήγησης και υποστήριξης των ωφελουμένων, από τους παρόχους κατάρτισης.

Το επίδομα θεωρητικής κατάρτισης για κάθε καταρτιζόμενο ανέρχεται συνολικά σε 1.560 € (συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων).

Το επίδομα πρακτικής άσκησης για κάθε καταρτιζόμενο ανέρχεται συνολικά σε 6.240 € (συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων).

Το συνολικό εκπαιδευτικό επίδομα (θεωρητικής και πρακτικής άσκησης) κάθε καταρτιζομένου, συνολικά ανέρχεται σε 7.800 € (συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων).

Η επιταγή θα δοθεί σε 2 δόσεις.

 

Ποιοι πάροχοι κατάρτισης μπορούν να παράσχουν υπηρεσίες:

 

Κάθε αδειοδοτημένος ως Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 ή Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2, πάροχος συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και κάθε πάροχος ο οποίος σύμφωνα με το Ν.4093/2012, παρ. Θ, περιπτ. Θ15, αριθμ.5 και σύμφωνα με το Ν.4111/2013, άρθρο 30, παρ. 36, νοείται ως Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 και Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2
Κάθε πάροχος κατάρτισης θα έχει την ευθύνη της παροχής της θεωρητικής κατάρτισης και της πρακτικής άσκησης, καθώς επίσης και της συμβουλευτικής καθοδήγησης και υποστήριξης των ωφελουμένων.

 

Πόσα τμήματα θα συγκροτηθούν:

Θα συγκροτηθούν τμήματα από 10 έως 20 ωφελουμένων οι οποίοι θα παρακολουθήσουν ένα πρόγραμμα κατάρτισης. Ο πάροχος κατάρτισης μπορεί να συγκροτήσει περισσότερα του ενός τμήματα, αναλόγως του αριθμού των συμμετεχόντων, με την προϋπόθεση της υπογραφής συμφωνητικού συνεργασίας για την υλοποίηση της πρακτικής άσκησης μεταξύ του Παρόχου κατάρτισης και της Υ.ΠΕ., όπου ανήκουν οι μονάδες Υγείας(ΝΜΥ και ΤΜΥ) και οι διατιθέμενες θέσεις πρακτικής άσκησης.

Από πού μπορούν να λάβουν πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι:

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν πληροφορίες ηλεκτρονικά στο http://www.voucher.gov.gr και στο Κ.ΕΚ. ΑΝΕΛΙΞΙΣ στα τηλ. 2810-257270, 2810-251180, 2810-251456

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Παρατηρήθηκε ότι κατά την υποβολή των αιτήσεων-για το πρόγραμμα που προκηρύχθηκε το 2013- έγιναν πολλά λάθη από τους ίδιους τους ωφελούμενους,  με αποτέλεσμα να επιλεχθούν και στη συνέχεια, μετά των έλεγχο των δικαιολογητικών τους από το Υπουργείο Υγείας, να χάσουν την επιταγή. Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας ώστε να αναλάβουμε να υποβάλουμε την αίτησή σας για εσάς.

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την αίτηση:

 

Email: info@anelixiskek.gr

τηλ. επικοινωνίας : 2810 257270, 2810 251180