Πιστοποιήσεις Security

Επαγγελματική Κατάρτιση Προσωπικού

Ιδιωτικής Ασφάλειας


            Βάσει της ΚΥΑ 4892/1/76-Γ και της τροποποίησης του νόμου Ν.3707/2008 που αφορά στο Προσωπικό Ασφαλείας Ιδιωτικών Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας, κάθε εργαζόμενος στον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλειας (είτε εργάζεται σε εταιρεία security, είτε ως φύλακας κτλ.),  πρέπει να κατέχει άδεια η οποία εκδίδεται από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.


            Για τη διεξαγωγή της εκπαίδευσης Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας συνδυάζονται ηλεκτρονικές παρουσιάσεις, ειδικές σημειώσεις, μελέτες περιπτώσεων, προσομοιώσεις εργασίας, και μέσω e-learning (εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση) κατά περίπτωση.


Θεματολογία Εκπαιδευτικού Προγράμματος:

     Ιδιωτική ασφάλεια: εργασιακό περιβάλλον, διεθνείς τάσεις και ελληνική πραγματικότητα

     Ποινικός κώδικας

     Ποινική  δικονομία

     Ειδικοί  ποινικοί νόμοι

     Εισαγωγή στην ασφάλεια

     Το προφίλ του προσωπικού ιδιωτικής ασφάλειας

     Ανταπόκριση σε περιστατικά

     Ασφάλεια εγκαταστάσεων

     Εξοπλισμός, μέσα & τρόποι προστασίας του προσωπικού ασφάλειας Ι.Ε.Π.Υ.Α.

     Προστασία πρόσωπων

     Πυρασφάλεια & αντιμετώπιση τεχνολογικών ατυχημάτων

     Παροχή πρώτων βοηθειών


Μετά το πέρας της εκπαίδευσης οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση να:

      Συμμετέχουν στην πρόληψη και στον έλεγχο εγκληματικών δραστηριοτήτων, προστατεύοντας τη ζωή και την περιουσία των πολιτών

      Επιτηρούν, περιπολούν και εξακριβώνουν περιστατικά

      Επεμβαίνουν σε περιπτώσεις κρίσεων, φυσικών καταστροφών, ατυχημάτων κ.λπ.

      Επεμβαίνουν με στόχο τη λήψη προληπτικών μέτρων και την ενημέρωση των πολιτών

      Γνωρίζουν βασικές έννοιες του Αστικού και Ποινικού Δικαίου για υποχρεώσεις και δικαιώματα

           

            Σημειώνουμε ότι σύμφωνα με το επαγγελματικό περίγραμμα του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. προβλέπεται η χορήγηση διαφορετικών τίτλων επαγγελματικής κατάρτισης ανάλογα με το επίπεδο επαγγελματικής εμπειρίας, αλλά και τις αρμοδιότητες του κάθε εργαζόμενου. Κατά συνέπεια, τα τμήματα δημιουργούνται ομοιογενώς κατά το δυνατό, με γνώμονα τα έτη εμπειρίας και τη διαθεσιμότητα χρόνου του κάθε καταρτιζόμενου, ώστε να εξασφαλίζεται η ορθή διεξαγωγή των προγραμμάτων.


Κόστος Παρακολούθησης: 350,00€ ανά συμμετοχή.

Σημαντικό: Το σεμινάριο μπορεί να επιδοτηθεί από το ΛΑΕΚ 0,45 %


Παρακάτω σας παραθέτουμε τον προγραμματισμό των τμημάτων μας (e-learning) για τους επόμενους μήνες. 


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 2014

 

Ι.Ε.Π.Υ.Α. (SECURITY)

TMHMA

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΩΡΑΡΙΟ

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΩΣ

59ο e-learning

30/4/2014

e-learning

16:00-21:00

25/4/2014

60ο e-learning

28/5/2014

e-learning

9:00-14:00

23/5/2014

61ο e-learning

11/6/2014

e-learning

9:00-14:00

6/5/2014

62ο e-learning

11/6/2014

e-learning

16:00-21:00

6/5/2014

63ο e-learning

25/6/2014

e-learning

9:00-14:00

20/6/2014

64ο e-learning

25/6/2014

e-learning

16:00-21:00

                    20/6/2014

 

 


 

Για εγγραφές και πληροφορίες καλέστε μας στο 2810 257270