Προϋποθέσεις επιδότησης ύψους 10.000 €

Προϋποθέσεις για επιδότηση ύψους 10.000 € από το πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για ανέργους νέους έως 35 ετών.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το πρόγραμμα προώθησης στην απασχόληση μέσω της οικονομικής ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών, 2.000 ανέργων νέων ηλικίας 18 έως 35 ετών για 12 μήνες σε 11 περιφέρειες της χώρας, με το διακριτικό τίτλο «Επιχειρηματικότητα νέων με έμφαση στην καινοτομία».

 

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες από το υπουργείο, υπάρχει πρόβλεψη για όφελος σε γυναίκες με παιδί προσχολικής ηλικίας να επιτρέπεται η λειτουργία της επιχείρησης ακόμη και εντός της οικίας τους. 

 

Υπέβαλε την αίτηση σου στο πρόγραμμα αφού διαβάσεις τις προϋποθέσεις και την δημόσια πρόσκληση. 

Προϋποθέσεις

Δημόσια Πρόσκληση

Υποβολή αιτήσεων

 


Οι πληροφορίες από το υπουργείο αναφέρουν ακόμα ότι, το σύστημα θα κλείσει μόλις δεχθεί 3.000 αιτήσεις προκειμένου να γίνει η αξιολόγηση για την επιλογή των 2.000 δικαιούχων. Η επιδότηση των 10.000 ευρώ θα δοθεί σε τρεις δόσεις σε διάστημα 12 μηνών. Αρχικά 4.000 ευρώ μετά την έκδοση της απόφασης υπαγωγής στη δράση και τα άλλα 6.000 σε δύο ισόποσες δόσεις μετά από τη λήξη κάθε εξαμήνου και έπειτα από τουλάχιστον έναν έλεγχο.


Προτεραιότητα θα δοθεί στους άνεργους που θα αναπτύξουν καινοτόμα δραστηριότητα. Σε αυτά εντάσσονται, μεταξύ άλλων, οι νέες μέθοδοι στην παρασκευή τελικών και άλλων προϊόντων, οι υπηρεσίες με νέες πρώτες ύλες, χρήση νέων φιλικών προς το περιβάλλον υλικών, ψηφιακός χειρισμός προϊόντων, ηλεκτρονικοί κατάλογοι κτλ.